KWSP : Caj Perkhidmatan Pelaburan Saham Amanah Dihadkan Kepada 3 Peratus

Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan menikmati penurunan 50 peratus caj perkhidmatan untuk pelaburan dalam saham amanah mulai 1 Januari 2008. KWSP mengumumkan bahawa caj perkhidmatan akan dihadkan kepada tiga peratus dan institusi pengurusan dana tidak boleh mengenakan caj perkhidmatan melebihi kadar itu.

Langkah berkenaan yang diluluskan oleh Menteri Kewangan akan membantu menjimatkan wang ahli. Caj perkhidmatan yang dikenakan oleh pengurus dana pelaburan tempatan secara relatifnya lebih tinggi berbanding dengan negara-negara lain seperti Singapura, United Kingdom, Jepun dan Amerika Syarikat.

“Ahli boleh mendapat pulangan yang lebih baik daripada pelaburan mereka dalam saham amanah dengan pengurangan caj perkhidmatan ini,” kata Datuk Azlan Zainol, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP.

Tambah Datuk Azlan, “KWSP memutuskan untuk menghadkan caj perkhidmatan kepada 3 peratus untuk kepentingan ahli dan pengurus dana”.

Pada masa ini ahli dikenakan caj perkhidmatan antara lima dan enam peratus.

“Kajian yang dijalankan oleh KWSP baru-baru ini menunjukkan antara faktor utama yang memberikan kesan terhadap pulangan pelaburan ahli adalah caj perkhidmatan tinggi yang dikenakan oleh institusi pengurusan dana,” kata Datuk Azlan.

Mengenai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah skim simpanan nasional yang menyediakan jaminan asas kewangan bagi persaraan. KWSP sentiasa komited dalam menjamin dan meningkatkan simpanan ahlinya melalui amalan terbaik pelaburan dan tadbir urus korporat. Langkah berhemah sentiasa menjadi panduan dalam setiap keputusan pelaburannya.

Sebagai sebuah organisasi yang berfokuskan pelanggan, KWSP memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan untuk keselesaan ahli dan majikan berdaftar.

KWSP akan terus memainkan peranannya sebagai pemangkin kepada pembangunan sosio-ekonomi negara, selaras dengan kedudukannya sebagai institusi simpanan terkemuka di Malaysia.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: